Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 6 ngày trước

Poodle tiny

2.000.000 đđ   

Poodle đực bò sữa 1 tuổi 3kg phối có sản phẩm đẹp dư bán lại ai cần ib cám ơn!

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Poodle
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó trưởng thành (hơn 1 tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Siêu nhỏ (tiny