Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 6 ngày trước

poodle mâu nâu đo gioi tinh đuc đa tiem phong

1.300.000 đđ   

Be đuc mâu nâu đo đa tiêm phong va tây giun

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Poodle
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Trung bình