Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng hôm qua

Không có thời gian chăm bé

3.000.000 đđ   

do tính chất công việc không có thời gian chăm bé chích ngừa giấy suc khoe đầy đủ bé rất háo ăn mạnh khoẻ

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Poodle
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó nhỏ (dưới 1 năm tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Nhỏ