logo
logo
Tin bán chuyên đăng 5 ngày trước

Mặt xệ nha nuôi únu

2.500.000 đđ   

Chó nhà nuôi đã được 2 tháng tuổi tiêm ngừa xổ giun. Rồi ạ kèm sổ sách theo dõi của từng bé. Ăn được cơm thịt cá bình thường....

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Pug
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Nhỏ