Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng hôm qua

Corgi Đực VKA Chip Thuần chủng | Tiêm 2 mũi

7.000.000 đđ   

Corgi Đực 2 tháng tiêm 2 mũi. Vka Chip Gả nhanh 7 cá vì em sắp đi nc ngoài học. Hộ khẩu biên hoà, ship các khu vực lân cận đơn giản Bố mẹ hàng vip từ trại Anh Đông Tóc Dài. Chó này thị trường k để dưới 10 triệu đâu ạ. Sức khoẻ tốt về chỉ cần tiêm thêm 1 mũi 3 nữa là ok

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Corgi
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Trung bình