Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 4 ngày trước

Pug trắng 1 nếp

3.000.000 đđ   

Mặt xệ trắng . Mặt 1 nếp đẹp xỉu . Đã tiêm ngừa sổ giun đầy đủ

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Pug
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Trung bình