Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 1 tháng trước

Cần bán bầy bull pháp

5.000.000 đđ   

Bán bầy bull pháp 5 con.chó 35 ngày tuổi.mõm ngắn đầu to chân lùn đẹp Chó ở Tiền Giang

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Bull
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Nhỏ