Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 18 giờ trước

Trắng poodle đực siêu cưng

3.800.000 đđ   

Chó nhà nuôi sinh sản Đã được tiêm ngừa sổ giun đầy đủ ngoan hiền . Thông minh .quấn chủ .lanh lợi đã được 60 ngày tuổi. Trắng tinh

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Poodle
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Nhỏ