Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 3 giờ trước

Heo ỉn nhà nuôi bao mập 🐖🐖🐖vv

3.300.000 đđ   

bầy Chó nhà đẻ đã được 2 tháng tuổi tiêm ngừa và sổ giun đầy đủ

Nhấn để hiện số: 079857 ***
Nhấn để hiện số: 079857 ***
Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Pug
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Trung bình