logo
logo
Tin bán chuyên đăng hôm qua

Chos Poodle

2.300.000 đđ   

Chó nhà nuôi sinh sản Đã được tiêm ngừa sổ giun đầy đủ ngoan hiền . Thông minh . chủ .lanh lợi

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Poodle
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Trung bình