logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

Podle cái tơ siêu phẩm

3.300.000 đđ   

Giá như cậu không thể chăm sóc được bé nên cần tìm tự chủ mới cho bé được về nhà mới để được yêu thương phải chăm sóc

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Poodle
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Nhỏ