Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Nhật chân ngắn

1.100.000 đđ   

5 tuần tuổi hơn✓ đã biết ăn

Nhấn để hiện số: 036717 ***
Nhấn để hiện số: 036717 ***
Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Nhật
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Nhỏ