logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

yến hũ

26.000 đđ   

Yến hũ chất lượng, bồi bổ sức khỏe, 20% Yến Có nhiều vị, đặc biệt có vị kid dành riêng cho trẻ em Giá 260k/10 hũ

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Thực phẩm khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì