logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Yến sào

1.800.000 đđ   

Yến sào tinh chế giá rẻ, chất lượng đảm bảo!!!!

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Thực phẩm khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì