Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Chân Gà Đông Tảo tươi

800.000 đđ   

Chân Gà Đông Tảo tươi. Hàng cực phẩm tiến vua. Gà khi mổ ra cắt lấy chân, làm sạch, hút chân không, bao tươi ngon, chất lượng. Chân bán theo size : 3 cái/1kg 4cái/1kg 5 cái/1kg

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Thực phẩm khác