logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

Vitamin D3+K2MK7 sản phẩm dùng cho bé

200.000 đđ   

Vitamin D3+K2MK7 sản phẩm dùng cho bé Số lượng:01 Thương hiệu: Sunday natural Dạng lỏng. Trọng lượng:16,98 g Hạng sử dụng đến ngày 01.04.2024

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Thực phẩm khác
Xuất xứ
Xuất xứ: Nước khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì