logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

lẩu cua đồng hải phòng

520.000 đđ   

Lẩu cua đồng , chuyên nhận đặt giò chả bắc & làm theo yêu cầu các móm ăn trong ngày

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Thực phẩm khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì