Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 1 tuần trước

Sữa sủa alpha gold hợp 900g sale nhanh

499.900 đđ   

Hàng mới , nguồn góc rỏ , mua bán tại nhà . Thùng 12 lon mua 2 thùng tặng 1 hộp. Nhận sỏ sỉ số lượng lớn .

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Bơ, sữa, trứng
Phân loại thực phẩm
Phân loại thực phẩm: Sữa, Kem, sữa chua