logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 ngày trước

Nước giải khát Thái Lan

250.000 đđ   

CoCa Thái 260.000 ngàn/ thùng 24 lon Pepsi Thái 230.000 ngàn/ thùng 24 lon Sương sáo Thái 270.000 ngàn/ thùng 24 lon Red Bull Thái 270.000 ngàn/ thùng 24 lon Trâu húc Thái 280.000 ngàn/thùng 24 lon

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Đồ uống - giải khát
Phân loại thực phẩm
Phân loại thực phẩm: Đồ uống khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì