logo
logo
Tin cá nhân đăng 1 tuần trước

Yến sào cao cấp tại TPHCM

3.200.000 đđ   

100% Yến thật, tổ bự sợi nhiều, hàng đẹp. Rất tốt cho sức khỏe

Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì