logo
logo
Tin cá nhân đăng 1 tuần trước

Yến thô cao cấp

2.200.000 đđ   

Yến thô ít lông, sạch.Anh chị mua về rất dễ dàng nhổ lông.Hàng 100% không pha Freeship TPHCM

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Thực phẩm khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì