Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 3 ngày trước

✅PINK✅ Há Cảo Nhà Làm Sài Gòn

68.000 đđ   

👉🏻𝙷𝙰́ 𝙲Ả𝙾 𝙽𝙷𝙰̀ 𝙻𝙰̀𝙼 - 𝙶𝙸𝙰 𝚃𝚁𝚄𝚈Ề𝙽 ĐẶ𝙲 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝚃𝙷Ơ𝙼 𝙽𝙶O𝙽👈🏻 ( ℕℍ𝔸̂ℕ 𝕋ℍỊ𝕋 ) ⬇️ 𝐆𝐢𝐚́ 𝐥𝐞̇ : 𝟖𝟎𝐤 - 𝟏𝐤𝐠 (2kg 𝑭𝒓𝒆𝒆 𝒔𝒉𝒊𝒑 𝑻𝒂̂𝒏 𝑷𝒉𝒖́ ) 𝐆𝐢𝐚́ 𝐬𝐢̈ : 𝟔𝟖𝐤 - 𝟏𝐤𝐠 (5kg 𝑭𝒓𝒆𝒆 𝒔𝒉𝒊𝒑 ) 𝐆𝐢𝐚́ : 𝟕𝟎𝐤 - 𝟏𝐤𝐠 ( lại cửa hàng em lấy ạ ) ( ℕℍ𝔸̂ℕ 𝕋𝕆̂𝕄 𝕋ℍỊ𝕋) ⬇️ 𝐆𝐢𝐚́ 𝐥𝐞̇ : 𝟏𝟒𝟎𝐤 - 𝟏𝐤𝐠 (2kg 𝑭𝒓𝒆𝒆 𝒔𝒉𝒊𝒑 𝑻𝒂̂𝒏 𝑷𝒉𝒖́ ) 𝐆𝐢𝐚́ 𝐬𝐢̈ : 𝟏𝟐𝟎𝐤 - 𝟏𝐤𝐠 (5kg 𝑭𝒓𝒆𝒆 𝒔𝒉𝒊𝒑 ) ༻ 𝙶𝚒𝚊́ 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 đ𝚊̃ 𝚋𝚊𝚘 𝚐ồ𝚖 𝚗ướ𝚌 𝚌𝚑ấ𝚖 𝚟𝚊̀ 𝚝ươ𝚗𝚐 ớ𝚝 ༺ ❤️ Bên em nhận giao sll cho các quán ăn vặt, trường học, nhà hàng...vv..vv.... ✅ 𝐂𝐀𝐌 𝐊Ế𝐓 : Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bao đổi nếu bánh hư trong vòng 5 ngày ➡️ 𝟷𝚔𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚘 độ𝚗𝚐 𝚝ừ 𝟽𝟻 đế𝚗 𝟾𝟶 𝚟𝚒𝚎̂𝚗 - 𝚋𝚊́𝚗𝚑 𝚝𝚘 𝚑ơ𝚗 𝟸 𝚗𝚐𝚘́𝚗 𝚝𝚊𝚢 𝚡𝚒́𝚞 🛵 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐬𝐡𝐢𝐩 : 𝟏𝟎𝐤𝐦 🛵 𝐏𝐡ụ 𝐩𝐡í 𝐧ế𝐮 𝐡ơ𝐧 : 𝟏𝟎𝐤𝐦 ☎️ *** / 𝒁𝒂𝒍𝒐 𝟐𝟒/𝟐𝟒 🏠 𝟔𝟖𝟒 𝐋ũ𝐲 𝐁𝐚́𝐧 𝐁𝐢́𝐜𝐡, 𝐏. 𝐓𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, 𝐐. 𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́ - 𝐇𝐂𝐌

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Thực phẩm chế biến sẵn