Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước | 33 lượt xem

Rau câu dừa xiêm. sữa chua dẻo

18.000 đđ   

🥥🥥𝗥𝗔𝗨 𝗖𝐀̂𝗨 𝗗𝗨̛̀𝗔 𝗫𝗜𝗘̂𝗠🥥🥥 🥛🥛𝗦𝗨̛̃𝗔 𝗖𝗛𝗨𝗔 𝗗𝗘̉𝗢🥛🥛 🌴𝗥𝗮𝘂 𝗰𝐚̂𝘂 𝗱𝘂̛̀𝗮 𝘅𝗶𝗲̂𝗺 𝘁𝗿𝗮́𝗶 #𝟮𝟱𝗸 (𝟰𝟬𝟬-𝟲𝟬𝟬𝗴). 🌴𝗥𝗮𝘂 𝗰𝐚̂𝘂 𝗱𝘂̛̀𝗮 𝘅𝗶𝗲̂𝗺 𝗹𝘆 #𝟯𝟬𝗸/𝟱𝗹𝘆 🥥🧀 𝗥𝗮𝘂 𝗰𝐚̂𝘂 𝗱𝘂̛̀𝗮 𝗻𝗵𝗮̃𝗻 𝗽𝗵𝗼̂ 𝗺𝗮𝗶 #𝟭𝟴𝗸/𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 (𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗰𝗼̂́𝘁 𝗱𝘂̛̀𝗮+ 𝗰𝗮̀ 𝗽𝗵𝗲̂) 🥛𝗦𝘂̛̃𝗮 𝗰𝗵𝘂𝗮 𝗱𝗲̉𝗼 𝘂́𝗽 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̣𝗰 #𝟰𝟬𝗸/𝟱𝗹𝘆 🥛𝗦𝘂̛̃𝗮 𝗰𝗵𝘂𝗮 𝗱𝗲̉𝗼 𝗻𝗲̂́𝗽 𝗰𝗮̂̉𝗺 #𝟱𝟬𝗸/𝟱𝗹𝘆 🧀 𝗦𝘂̛̃𝗮 𝗰𝗵𝘂𝗮 𝗽𝗵𝗼̂ 𝗺𝗮𝗶 #𝟱𝟬𝗸/𝟱𝗹𝘆 ❣️𝗦𝗼̛̣𝗶 𝗱𝘂̛̀𝗮 𝗴𝗶𝗼̀𝗻 𝗴𝗶𝗼̀𝗻, 𝗿𝗮𝘂 𝗰𝐚̂𝘂 𝗺𝗲̂̀𝗺 𝘁𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗲̣̂𝗻𝗴. 𝗟𝗮̀𝗺 𝘁𝘂̛̀ 𝟭𝟬𝟬% 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗱𝘂̛̀𝗮 𝘅𝗶𝗲̂𝗺 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗕𝗲̂́𝗻 𝗧𝗿𝗲 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗼̂́𝘁 𝗱𝘂̛̀𝗮 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁. 𝗟𝗼̛́𝗽 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗱𝘂̛̀𝗮 𝘅𝗶𝗲̂𝗺 𝗻𝗴𝗼̣𝘁 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵, 𝗹𝗼̛́𝗽 𝗰𝗼̂́𝘁 𝗱𝘂̛̀𝗮 𝗯𝗲́𝗼 𝗼̛𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗯𝗲́𝗼. ❣️𝗦𝘂̛̃𝗮 𝗰𝗵𝘂𝗮 𝘀𝗮́𝗻𝗵 𝗱𝗲̉𝗼, 𝗹𝗲̂𝗻 𝗺𝗲𝗻 𝘁𝘂̛̣ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻, 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘀𝘂̛̃𝗮 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁, 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰, 𝗮̆𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝘁𝗿𝗼̣̂𝗻 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮́𝗶 𝗰𝐚̂𝘆 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗵𝗲̂́𝘁 𝘀𝗮̉𝘆 𝗹𝘂𝗼̂𝗻. ❣️𝗕𝗮̉𝗼 𝗾𝘂𝗮̉𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝘂̉ 𝗹𝗮̣𝗻𝗵 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝟱 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 ❣️𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑖̉ 𝑖𝑏 𝑒𝑚 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑥𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 ❣️𝗘𝗺 𝗰𝗼́ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝗿𝗮𝘂 𝗰𝐚̂𝘂 𝘀𝗹𝗹 𝗰𝗵𝗼 đ𝗮́𝗺 𝘁𝗶𝗲̣̂𝗰, 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗰𝗳 ❣️𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗼̛̀𝗶 𝗰𝗮̉ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝘂̉𝗻𝗴 𝗵𝗼̣̂ 𝗲𝗺 𝗮̣. ❌❌ 𝗙𝗥𝗘𝗘𝗦𝗛𝗜𝗣 𝗧𝐚̂𝗻 𝗣𝗵𝘂́ đ𝗼̛𝗻 𝘁𝘂̛̀ #𝟭𝟬𝟬𝗸

Nhấn để hiện số: 091113 ***
Nhấn để hiện số: 091113 ***
Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Bánh kẹo, đồ ăn vặt