logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

Bột cần tây sấy lạnh giúp thải độc giảm cân,dep da

98.000 đđ   

bịch 500gr nguyen chât giup thải độc cơ thể, đẹp da, bù nuoc... va giảm cân.., giá xã ổ ạ

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Thực phẩm khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì