logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Cháo tô thịt bằm tiện dụng thùng 12 tô

160.000 đđ   

Cháo tô thịt bằm Thùng 12 tô tiện dụng Miễn phí giao hàng từ 2 thùng kv dĩ an, thủ đức

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Thực phẩm khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì