logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

Còn 4,6kg tiêu hạt Lâm Đồng xay đóng gói thanh lý

120.000 đđ   

Nghỉ nhà có việc cần thanh lý 4,6kg tiêu hạt Lâm Đồng xay đóng gói hút chân không

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Đồ khô, mắm, gia vị
Phân loại thực phẩm
Phân loại thực phẩm: Gia vị
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì