logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

Mật rỉ đường - Đạm tôm

20.000 đđ   

Sử dụng trong chăn nuôi Trồng cây Nuôi cấy vi sinh ủ rác Đạm tôm rất tốt cho cây trồng

Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì