logo
logo
Tin bán chuyên đăng 3 tháng trước

Măng khô 70k 1goi

70.000 đđ   

Măng phơi khô tự nhiên Dùng nấu xương, hầm đồ ăn Dùng ăn trong ngày tết chống ngán

Loại thực phẩm
Loại thực phẩm: Thực phẩm khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì