logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Mái Tôn Sân Thương

450.000 đđ   

mái tôn sân thương thường hay làm che 2 mát chống thấm cho sân thương sắt 40x80 1ly2 kèo 30x60 1ly2 tôn 4dem

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Đồ chuyên dụng, Giống nuôi trồng