Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 4 ngày trước

Nhà dang du cục máy cần thanh lý cho rộng đất nhà

2.500.000 đđ   

Tình trạng máy vẫn còn hoạt động sáng quay khó nổ . thích hợp cho diamond 10kg

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng