Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Bán 1 máy xông nóng, 1 máy xông lạnh

1.400.000 đđ   

Do không có thời gian sử dụng nên nhượng lại cho bạn nào cần, hay mở spa. Máy còn mới 95%. Sử dụng chưa đến 10 lần

Nhấn để hiện số: 090288 ***
Nhấn để hiện số: 090288 ***
Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng