Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

Máy cưa xích xăng USA

1.600.000 đđ   

Có hai con cưa xích cao tuổi 40-60 . nguyên bản 95% hoạt động BT. 1,6 Tr mỗi con. đúng giá

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng