Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng hôm qua

Cần thanh lý

6.500.000 đđ   

Cần thanh lý 3 máy hàn tig 300a panasonic để lâu không sài ,không biết còn hoạt động, hay không,không có điện 3phas để thử cần thanh lý nhanh cho anh em nào cần, alô mình nha cảm ơn, xem ảnh chụp nha cảm ơn

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng