Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 4 ngày trước

ĐỈNH TRÚC CỔ HIẾM GẶP

55.000 đđ   

Chuẩn đồ.. sâu tuổi..hiếm gặp Dáng Tai cui.. rất hiếm.. cao gần 40cm. Quý vật tìm quý nhân.. MANG TỪ PHÁP VỀ GIAO LƯU CÙNG ACE ĐAM MÊ CỔ NGOẠN CALL : TRỰC TIẾP

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Các loại khác