logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

Đồng xu

150.000 đđ   

- Chất liệu nhôm, đồng, hình tròn - Trị giá 1000 đồng năm 2003, năm hào năm 1976, và tiền Trung Quốc

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Các loại khác