Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 4 ngày trước

Mua lư đồng xưa tối nay..Mua đồ cổ xưa các loại

99.999 đđ   

Mua lư đồng xưa,,,mua tranh xưa,,,mua đồng hồ ODO xưa,,,mua quạt trần Marelli xưa,,,mua tượng phật bằng đồng xưa,,,mua tất cả đồ cổ đồ xưa,,,mua bàn ghế gổ xưa,,,mua máy lạnh đời củ và mua xác máy lạnh bị hư luôn.

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Các loại khác