logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Đồng hồ cổ

3.500.000 đđ   

Hết đam mê cần thanh lý mấy cái đồng hồ cổ như trong hình, giá từ 3.500k, chuông và nhạc thánh thót hay

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Các loại khác