Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 1 tuần trước

Đồng hồ Quart DyrBerg/Kern

350.000 đđ   

Đồng hồ dây da để lâu không sử dụng ,nay để lại ae .mặt đồng hồ xà cừ tương đối đẹp và thời trang.

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Đồ nữ