logo
logo
Tin bán chuyên đăng 3 tuần trước

Đồng hồ Nam

580.000 đđ   

𝐃𝐄𝐄𝐏 𝐒𝐢𝐧𝐜𝐞 𝟏𝟗𝟖𝟖 𝐅𝐃𝐂𝟎𝟕𝟐 𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧 𝟒𝟐𝐦𝐦 - Những chiếc đồng hồ như thế này sẽ làm tăng độ đẹp trai lên gấp 10 lần khi lên tay. Thể hiện sư thanh lịch và khí chất của một người đàn ông - Size 42mm cả núm - Sau đáy còn seal bảo vệ - Dây đã thay thành dây mới - Còn rất mới và đẹp

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cả nam và nữ