logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

1tr3 một cặp tơ zin tay tốt

1.300.000 đđ   

Chuối 2kg4 trạng 2kg6 sôi nhẹ Điều 2kg8 trạng 3kg hơn Gà bổn mẻ ok

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Chọi
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)