logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

Góc thanh lý

800.000 đđ   

Lên cho ae gà thanh lú kẹt chuồng mưa gió ko chổ thả. Gà thay lông các e này đều có thành tích. Tình trạng đang thay lông ae có nhu cầu về thả dú,... Cản mái ib e. Gà que chân điểm 3k3, gà bông lá cắt 3k6, gà xám bướm peru 3k1, gà bướm dâu đứng 2k5, gà que peru cắt mồng 2k4. Ae bắt hết có giá tốt. Dao động từ tám x đến 1củ 4 khoai lang.

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Nòi (gà Chọi)
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)