Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Vàng lai 2ki9

1.200 đđ   

Gà vàng lai zin chưa cắt 2ki9 đá tóc do bao xo mọi thể

Nhấn để hiện số: 079787 ***
Nhấn để hiện số: 079787 ***
Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Chọi
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)