Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Vàng dui lao

1.500.000 đđ   

Vàng đui lao hiện 3kg4 tay một đong , gà có nước nuôi sẵn về khoảng 1 tuần chơi dc

Nhấn để hiện số: 089641 ***
Nhấn để hiện số: 089641 ***
Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Chọi
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)