Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 3 ngày trước

Điều 2kg

500.000 đđ   

Gà tơ zin bao tật lỗi. Gà xung ai hợp nhãn thì ibox

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Chọi
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)