logo
logo
Tin bán chuyên đăng 4 tuần trước

Tây huba

160.000 đđ   

Mái 3_4kg Trống 4 5 6kg Gà 4.5 tháng dễ chăm sóc ít bệnh

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Mặt Quỷ
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)