Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 5 ngày trước

Gà tre Tân châu

1.100.000 đđ   

Gà tre tân châu. Nhà nhiều quá ko chăm dc

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Tre
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)