logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

Mở mỏ lần đầu

2.500.000 đđ   

Muốn chuyển nhượng lại cho anh em có điều kiện để em nó đi xa hơn

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Chọi
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)