logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

Gà nọc 3k8

1.100.000 đđ   

Dư con gà nọc cần thanh lý thả mái còn 3k790 trạng 4kg bị ké nhẹ 1chân gà ở vĩnh long Ko ship xa

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Chọi
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)