logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

Gà tre bắc tít

100.000 đđ   

Gà tre bắc tít 1 tháng tuổi đã tiêm ngừa đầy đủ Bác nào thích thì lh ***

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Tre
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà con (dưới 3 tháng tuổi)