logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Bướm 2.6kg tay xin

1.500.000 đđ   

Hàn xin tay xin về bụp liền.ae thăm khảo hợp màu dola mình

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Khác
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)